• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 ივნისის N29 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 8 სექტემბრის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტრონული აუქციონების გამოცხადების შესახებ

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2 სექტემბრის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტრონული აუქციონების გამოცხადების შესახებ

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 20 ივლისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით ვადაგაგრძელებული უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 22 ივნისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობა ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 11 ივნისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტორნული აუქციონის გამოცხაების შესახებ 

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქ. N27-ში (ყოფილი სტალინის ქუჩა ს/კ 71.51.02.909) მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული, შენობის პირველ სართულზე, მარცხენა ფლიგელში განთავსებული ერთი ოთახის - 12 კვ.მ საოფისე ფართის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით გამოცხადდა უპირობო ელექტრონული აუქციონი;

  აუქციონის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქ. N27-ში (ყოფილი სტალინის ქუჩა ს/კ 71.51.02.909) მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული საოფისე ფართების იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით, უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოსაცხადებლად