• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 20 ივლისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით ვადაგაგრძელებული უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 22 ივნისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობა ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 11 ივნისის ბრძანება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტორნული აუქციონის გამოცხაების შესახებ 

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქ. N27-ში (ყოფილი სტალინის ქუჩა ს/კ 71.51.02.909) მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული, შენობის პირველ სართულზე, მარცხენა ფლიგელში განთავსებული ერთი ოთახის - 12 კვ.მ საოფისე ფართის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით გამოცხადდა უპირობო ელექტრონული აუქციონი;

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. დუშეთში აღმაშენებლის ქ. N27-ში (ყოფილი სტალინის ქუჩა ს/კ 71.51.02.909) მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული საოფისე ფართების იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით, უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოსაცხადებლად