• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  მერიის დებულება, მერიის სამსახურების დებულებები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება დამტკიცებულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N35 დადგენილებით, ხოლო მერიის სამსახურების დებულებები დამტკიცდა საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N36 დადგენილებით.

  იხ. "დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების თაობაზე" დუშეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N35 დადგენილება (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით);

  იხ. "დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების – მერიის სამსახურების დებულებების დამტკიცების თაობაზე" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის N36 დადგენილება (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით).