• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN
  24
  ნოემბერი
  ანონსი

  📌პარასკევს, 25 ნოემბერს ,12:00 საათზე გაიმართება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

  🔊დღის წესრიგით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა:

  1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ა(ა)იპ დუშეთის

  მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანებისთვის სარგებლობაში, უსასყიდლო

  უზუფრუქტის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის

  მიცემის შესახებ;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ა(ა)იპ

  ,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“-სთვის სარგებლობაში, უსასყიდლო უზუფრუქტის

  ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის

  შესახებ;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  3. „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების

  შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 ივნისის N29

  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  4. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ცალკეული უძრავი ქონების

  სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  5. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ქ. დუშეთში

  ერეკლე მეორეს ქ. N17-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის სარდაფის, (ყოფილი კაფე-ბარი, უძრავი

  ქონების ს/კ 71.51.02.203.01/509) 367.62 კვ.მ ფართის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით,

  იჯარის ფორმით განკარგვის მიზნით, უპირობო ელექტრონული აუქციონის

  გამოსაცხადებლად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  6. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ. დუშეთი,

  აღმაშენებლის ქუჩა N 27-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.909) სარდაფის

  66 კვ.მ. ფართის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვის

  მიზნით, უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოსაცხადებლად, დუშეთის

  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  7. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხის დამტკიცების

  შესახებ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 იანვრის განკარგულება N

  3-ში დამატების შეტანის თაობაზე;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი/

  8. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ა(ა)იპ „დუშეთის

  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის," სარგებლობაში უსასყიდლო,

  თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის

  მიცემის შესახებ;

  /მომხს. ა. ძლიერიშვილი /

  9. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში

  განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 აპრილის N15 განკარგულებაში

  ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  /მომხს. მ. კირვალიძე /

  10. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ

  ჩანადირთკარში მდებარე მე-4 ქუჩისთვის „ჩვიდმეტი შინდისელი გმირის“ სახელის მინიჭების

  შესახებ;

  /მომხს. ი. ჭონქაძე /

  11. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფასანაურის ადმინისტრაციული ერთეულის დაბა

  ფასანაურში მდებარე მეორე ქუჩისთვის ნუგზარ გვრიტიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ;

  /მომხს. ი. ჭონქაძე /

  12. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ

  გრიგოლაანთკარის, ჩანადირთკარის, მლაშის და ჩუბინიანთკარის დამაკავშირებელი

  უსახელო ქუჩის დახელდების შესახებ;

  /მომხს. ი. ჭონქაძე/

  📌სხდომა ჩატარდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში.