გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1198
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

ბრძანება N 227
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე 2014 წლის 1 ივნისს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დამთვლელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ


ბრძანება N113
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება N114
დუშეთის მუნიციპასლიტეტის საკრებულოს აპარატის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ბრძანება N 117
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებდუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით