გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1198
ბიუჯეტი
1.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროექტი)
2.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
3.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
4.„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (პროექტი)
5.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში
6.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ N (პროექტი)
7.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროექტი)
8.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
9.
10.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში
13.დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ (პროექტი)
14.„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 01 ივლისის N28 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (პროექტი)
15.დუშეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში
16.დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (პროექტი)

დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით