გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
განცხადებები
განცხადება
2014 წლის 14 ივლისს, 11 საათზე შედგება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა

დღის წესრიგი:

1. N28-ე დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება.

2. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა.

3. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევა.

4. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა.

5. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა.

6. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა.

7. საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების შესახებ.

8. საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცება.

9. საკრებულოს კომისიების დებულებების დამტკიცება.

10. საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა.

11. საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცება.

12. საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცება.

13. გამგეობის დებულების დამტკიცება.

14. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცება.

15. გამგეობის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცება.

საკრებულოს აპარატი

7 ივლისი 2014 წელი

დანართი:
1
დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით