გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1125
აუქციონები
ელექტრონული აუქციონი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - სოფელ მლეთაში მდებარე საზოგადოებრივი საპირფარეშოს, 60 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 71.62.47.450) ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობაში (ქირავნობით) გადაცემა.ლოტი #1

ქ. დუშეთი, სოფელ მლეთაში მდებარე საზოგადოებრივი საპირფარეშო, 60 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობა (ს/კ 71.62.47.450). eAuction.ge-ზე განთავსებული ლოტის #281197.

1. საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს 2600 (ორი ათას ექვსასი) ლარით.

2. აუქციონში მონაწილის შენატანის ,,ბე“-ს სიდიდე განისაზღვროს 260 (ორას სამოცი) ლარით.

3. ბიჯის სიდიდე განისაზღვროს 130 (ას ოცდაათი) ლარით.

აუქციონის დასრულების დრო:

2016 წლის 04 მაისი 15:00 საათი.

ქირავნობის ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთ) წელს.

დაწვრილებითი ინფორმაცია, აუქციონის შესახებ იხილეთ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენოტოს ვებ გვერდზე eAuction.ge.


დანართი:
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. კიტოხში მდებარე, 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 71.58.26.051) პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. კიტოხში მდებარე, 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 71.58.26.051) პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით არსებული, ქ. დუშეთში მდებარე ე/წ ,,სუბგეორქის სასაფლაოს“ (ს/კ 71.51.02.687) ტერიტორიიდან 6 (ექვსი) კვ.მ. ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. დუშეთში მდებარე 90 მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საკადასტრო კოდი 71.51.01.699) განმეორებითი ელექტრონული ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული UAZ-31514 მარკის ავტომანქანის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება. ლოტი #1 ავტომობილი UAZ- 31514, ძრავის მოცულობა 2445, სახელმწიფო ...
1 2 3

დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით