გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
აუქციონები
ელექტრონული აუქციონი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - სოფელ მლეთაში მდებარე საზოგადოებრივი საპირფარეშოს, 60 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 71.62.47.450) ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობაში (ქირავნობით) გადაცემა.ლოტი #1

ქ. დუშეთი, სოფელ მლეთაში მდებარე საზოგადოებრივი საპირფარეშო, 60 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობა (ს/კ 71.62.47.450). eAuction.ge-ზე განთავსებული ლოტის #281197.

1. საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს 2600 (ორი ათას ექვსასი) ლარით.

2. აუქციონში მონაწილის შენატანის ,,ბე“-ს სიდიდე განისაზღვროს 260 (ორას სამოცი) ლარით.

3. ბიჯის სიდიდე განისაზღვროს 130 (ას ოცდაათი) ლარით.

აუქციონის დასრულების დრო:

2016 წლის 04 მაისი 15:00 საათი.

ქირავნობის ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთ) წელს.

დაწვრილებითი ინფორმაცია, აუქციონის შესახებ იხილეთ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენოტოს ვებ გვერდზე eAuction.ge.


დანართი:
ელექტრონული აუქციონი
ქ. დუშეთი, სოფ. ზემო მლეთაში, მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის 81-ე კმ-ზე მდებარე 450 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს/კ71.62.47.367) იჯარის მიზნით, ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. ზანდუკში მდებარე, 1688 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. კიტოხში მდებარე, 4 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 71.58.26.050) პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. კიტოხში მდებარე, 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 71.58.26.051) პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. კიტოხში მდებარე, 100 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 71.58.26.051) პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1000 გრძივი მეტრი, 500 მმ-იანი დიამეტრის, (კედლის სისქე 8 მმ.) ფოლადის, გაზის მეორადი მილების პრივატიზების მიზნით ...
ელექტრონული აუქციონი
...
1 2 3 4

დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით