გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
სიახლეები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები: 29 ივნ, 2017
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის მე-14 მუხლის მე-5-ე პუნქტის შესაბამისად და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე წარდგენილი იქნენ შემდეგი პირები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში (1 ვაკანსია) - ოლღა ბარათაშვილი;

2. ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საჯარო მენეჯმენტის სფეროში (1 ვაკანსია) - ნინო პავლიაშვილი;

3. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი-გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში (1 ვაკანსია) - ნოდარ კაჭკაჭური;

4. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ლეილა მიღდისელი, კობა ქარჩაიძე;

5. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 2 ვაკანსია) - გივი აფციაური, რომან ქიმბარიშვილი;

6. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ლამზირა დიდებაშვილი, ტარიელ ფოლოდაშვილი;

7. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ოთარ ჟიჟიაშვილი, მაია ჩოხელი

8. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში (1 ვაკანსია) - ზაზა გოგოჭური;

9. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - ემზარ შაღაშვილი;

10. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (2 ვაკანსია) - თინა კეკიშვილი, რეზო სისაური;

11. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - ტასო პაპუკაშვილი;

12. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - გელა ტუქსიშვილი;

13. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - კახა შალიკაშვილი;

14. ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სამეურნეო - ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი -ტექნიკური ადმინისტრატორი ( 1 ვაკანსია) - ალესანდრე ჟამუტაშვილი;

15. საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ბუღალტერი ( 1 ვაკანსია) - მარინე მელიქიშვილი;

16. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - (2 ვაკანსია) - ნიკოლოზ დუდაური, ნანა აფციაური;

17. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების,რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი ( 1 ვაკანსია) - თემურ ეღიკაშვილი;

18. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია) - მიხეილ ზაქარიაშვილი;

19. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი-ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ( 1 ვაკანსია) - მარინა კაიშაური;

20. ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია) - ვლადიმერ გოგოლაური;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვაკანტურ თანამდებობებზე:

21. საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში (1 ვაკანსია) - მარიამ ცილიკიშვილი;

კომისიის გადაწყვეტილებით ჩაშლილად უნდა ჩაითვალოს შემდეგ თანამდებობზე გამოცხადებული კონკურსი:

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში;

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ზემოთ ჩამოთვლილ ვაკანტურ თანამდებობებზე, კონკურსანტებმა ვერ გადალახეს კომისიის მიერ 14 ივნისს ჩატარებული სხდომის N14 ოქმით დადგენილი მინიმალური ზღვარი.

კომისიის სხდომის ოქმი იხილეთ მითითებულ ბმულზე:

https://issuu.com/dusheti.municipality/docs/_____________16
შეხვედრა ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან 7 მარ, 2018
მიმდინარე წლის 7 მარტს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი ზურაბ სეხნიაშვილი, მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მურთაზ ბოდაველი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ნუკრი უნდილაშვილი შეხვდნენ ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი ...
თვითნასწავლი მხატვრის - მარინა გოგოჭურის პერსონალური გამოფენა 6 მარ, 2018
მიმდინარე წლის 5 მარტს, ილია ზაქაიძის სახელობის დუშეთის კულტურის სახლში, გაიხსნა თვითნასწავლი მხატვრის - მარინა გოგოჭურის პერსონალური გამოფენა. როგორც მხატვარმა აღნიშნა, გამოფენა მიეძღვნა ყველა ხელოვან ქალს. მარინა გოგოჭური პროფესიით პედაგოგია და მუშაობს დუშეთის N1 ...
დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 5 მარ, 2018
2018 წლის 3 მარტს, დაბა ჟინვალის კულტურის სახლში გაიმარათა დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ჟინვალის კულტურის სახლთან არსებულმა ანსამბლებმა და ქ.დუშეთის სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებმა. ღონისძიებას ესწრებოდა ა(ა)იპ დუშეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო ...
მხატვრული ფილმი - „ექვთიმე ღვთისკაცი“ 5 მარ, 2018
მიმდინარე წლის 2 მარტს, დუშეთის ილია ზაქაიძის სახელობის კულტურის სახლში, რეჟისორ ნიკოლოზ ხომასურიძის მხატვრული ფილმის - „ექვთიმე ღვთისკაცი“-ს ჩვენება გაიმართა, რომელიც ქართველი ხალხის ქველმოქმედებით არის შექმნილი. მაყურებელს ფილმი წარუდგინა რეჟისორმა და ...
მოსახლეობის საყურადღებოდ! 3 მარ, 2018
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გატყობინებთ, ჟინვალის წყალსაცავში წყლის დონის მკვეთრი ვარდნის გამო, იმდენად შემცირდა ჟინვალის სატუმბ სადგურში ფილტრატი წყლის შემოდინება, საიდანაც მარაგდებოდა ქ. დუშეთი, დაბა ...
ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე სამუშაოები 11 ივლ, 2017
6 - 7 ივლისის ძლიერი წვიმის შედეგად რთული მდგომარეობა შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭართლის ადმინისტრაციულ ერთეულში. თითქმის ყველა სოფელში განადგურდა მისასვლელი გზები, დაზიანდა ნაპირსამაგრები. შექმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ...
მოსახლეობის საყურადღებოდ ! 11 ივლ, 2017
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 14 ივლისს, 11:00 საათიდან, სოფელ ბაზალეთში ჩატარდება C ჰეპატიტის უფასო კვლევის აქცია, მობილური ლაბორატორიის გამოყენებით. კვლევა ...
სტიქიის შედეგების განმხილველი კომისიის სხდომა 10 ივლ, 2017
მიმდინარე წლის 10 ივლისს, დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგების განმხილველი კომისიის’’ სხდომა. კომისიის წევრებთან ერთად, სხდომას ესწრებოდნენ 6-7 ივლისის სტიქიით დაზიანებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში დუშთის მუნიციპალიტეტის ...
ხევურეთში დარჩენილი ტურისტები ვერტმფრენით გადმოიყვანეს 9 ივლ, 2017
მიმდინარე წლის 8 ივლისს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენით უამინდობისა და უგზოობის გამო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბარისახოსა და შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დარჩენილი ტურისტების გადმოყვანა განხორციელდა. ტურისტები 6-7 ივლისის ძლიერი ...
სტიქია დუშეთის მუნიციპალიტეტში 7 ივლ, 2017
6-7 ივლისის ძლიერი წვიმის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა ბარისახოში, სადაც დაზიანებულია ცენტრალური და შიდა გზები; სოფელ ბისოში დიამეწყრა ფერდობი, სოფლებში- ხახმატსა და კორშაში ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით