გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1229
სიახლეები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები: 29 ივნ, 2017
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის მე-14 მუხლის მე-5-ე პუნქტის შესაბამისად და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე წარდგენილი იქნენ შემდეგი პირები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში (1 ვაკანსია) - ოლღა ბარათაშვილი;

2. ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საჯარო მენეჯმენტის სფეროში (1 ვაკანსია) - ნინო პავლიაშვილი;

3. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი-გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში (1 ვაკანსია) - ნოდარ კაჭკაჭური;

4. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ლეილა მიღდისელი, კობა ქარჩაიძე;

5. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 2 ვაკანსია) - გივი აფციაური, რომან ქიმბარიშვილი;

6. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ლამზირა დიდებაშვილი, ტარიელ ფოლოდაშვილი;

7. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში (3 ვაკანსია) - ოთარ ჟიჟიაშვილი, მაია ჩოხელი

8. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში (1 ვაკანსია) - ზაზა გოგოჭური;

9. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ანანურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - ემზარ შაღაშვილი;

10. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (2 ვაკანსია) - თინა კეკიშვილი, რეზო სისაური;

11. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - ტასო პაპუკაშვილი;

12. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მაღაროსკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - გელა ტუქსიშვილი;

13. ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ( 1 ვაკანსია) - კახა შალიკაშვილი;

14. ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სამეურნეო - ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი -ტექნიკური ადმინისტრატორი ( 1 ვაკანსია) - ალესანდრე ჟამუტაშვილი;

15. საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ბუღალტერი ( 1 ვაკანსია) - მარინე მელიქიშვილი;

16. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - (2 ვაკანსია) - ნიკოლოზ დუდაური, ნანა აფციაური;

17. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების,რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი ( 1 ვაკანსია) - თემურ ეღიკაშვილი;

18. სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია) - მიხეილ ზაქარიაშვილი;

19. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი-ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ( 1 ვაკანსია) - მარინა კაიშაური;

20. ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია) - ვლადიმერ გოგოლაური;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვაკანტურ თანამდებობებზე:

21. საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში (1 ვაკანსია) - მარიამ ცილიკიშვილი;

კომისიის გადაწყვეტილებით ჩაშლილად უნდა ჩაითვალოს შემდეგ თანამდებობზე გამოცხადებული კონკურსი:

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში;

ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი- გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ზემოთ ჩამოთვლილ ვაკანტურ თანამდებობებზე, კონკურსანტებმა ვერ გადალახეს კომისიის მიერ 14 ივნისს ჩატარებული სხდომის N14 ოქმით დადგენილი მინიმალური ზღვარი.

კომისიის სხდომის ოქმი იხილეთ მითითებულ ბმულზე:

https://issuu.com/dusheti.municipality/docs/_____________16
შეხვედრა ,,კივიტას გეორგიკა’’-ს წარმომადგენლებთან 3 აპრ, 2018
მიმდინარე წლის 3 აპრილს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველმა მოადგილემ გიორგი თანიაშვილმა საერთაშორისო ასოციაცია ,,კივიტას გეორგიკა’’-ს წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ,,კივიტას გეორგიკა’’ ორგანიაზაცია ,,გადავარჩინოთ ბავშვებთან“ (Save the Children) ერთად, მსოფლიო ბანკის (World Bank) გლობალური ...
სსიპ ,,ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი’’ 3 აპრ, 2018
მიმდინარე წლის 3 აპრილს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა სსიპ ,,ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის’’ საგაზაფხულო რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. კოლეჯის წარმომადგენლებმა დამსწრე ...
შეხვედრა ილიასეული სასამართლოს შენობის მესაკუთრეებთან 2 აპრ, 2018
2 აპრილს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ქ. დუშეთში მდებარე ყოფილი სასამართლოს შენობის მესაკუთრეებთან. შეხვედრა ორგანიზებული იყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. კერძო მესაკუთრეებთან ერთად, ესწრებოდნენ მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო ...
უფასო სამედიცინო აქცია ჟინვალში 2 აპრ, 2018
31 მარტს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მცხეთის სამედიცინო ცენტრმა მოაწყო უფასო სამედიცინო აქცია. აქციის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობამ უფასო სამედიცინო კონსულტაციებით ისარგებლა. მოსახლეობამ ...
საინფორმაციო შეხვედრა აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით 2 აპრ, 2018
31 მარტს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობის სააქტო დარბაზში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ, გასატარებელი ღონისძიების შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებმა ვრცლად ისაუბრეს მავნებლის საწინააღმდეგოდ შექმნილ სახელმწიფო სტრატეგიასა და ...
ქ. დუშეთში ,,ლიტვურ-ქართული კულტურის ცენტრი’’ გაიხსნა 30 მარ, 2018
2018 წლის 30 მარტს, ქ. დუშეთში, ყოფილი მუსიკალური სკოლის შენობაში გაიმართა ,,ლიტვურ-ქართული კულტურის ცენტრის’’ გახსნა, რომელსაც წინ უძღვოდა, გასული წლის 30 ივლისს ლიტვის ქალაქ მოლეტაიში დუშეთისა და მოლეტაის მუნიციპალიტეტებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ...
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება № 692/ს 30 მარ, 2018
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივილაანების დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ...
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება № 681/ს 30 მარ, 2018
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცივწყაროს დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ...
ანონსი: 29 მარ, 2018
2018 წლის 30 მარტს, 13:00 საათზე, ქ. დუშეთში, ყოფილი მუსიკალური სკოლის შენობაში, გაიმართება ,,ლიტვურ-ქართული კულტურის ცენტრის'' ოფიციალური გახსნა. ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგნლებთან ერთად, ასევე დაესწრებიან მოწვეული სტუმრები: ლიტვის რესპუბლიკის საგანგებო და ...
ანონსი: 29 მარ, 2018
მიმდინარე წლის 4 აპრილს,12:00 საათზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში გაიმართება გუდაურის მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების საჯარო განხილვა. შეხვედრა ორგანიზებულია ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანიისა’’ და ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით